Oddaj swój głos na tak

- na dobrą sprawę


Tak na dobrą sprawę niewiele trzeba, by zmieniać świat na lepsze.
Czasem wystarczą zwykła chęć bycia fair, zapał do działania i wiara w to, że warto pomagać.

W Banku BPH jesteśmy pewni, że warto.


Jeżeli Twoja organizacja zajmuje się istotnymi społecznie kwestiami i potrzebuje środków, aby realizować ciekawe inicjatywy i pomagać potrzebującym – użyj poniższego formularza i zyskaj szansę na zdobycie funduszy na realizację swoich działań!

W tym roku organizacje promują swoje działania
w dwóch kategoriach – edukacja i wsparcie.

Pamiętaj, aby wybrać kategorię najlepiej
pasującą do działań statutowych Twojej
organizacji.
Organizacjom, które otrzymają najwięcej głosów, Bank BPH przekaże łącznie 120 000 złotych. W obu kategoriach dotacje zostaną przekazane 3 organizacjom pozarządowym z największą liczbą głosów internautów:

  • 30 000 zł - I miejsce
  • 20 000 zł - II miejsce
  • 10 000 zł - III miejsce

Kategoria edukacja - organizacje promujące prozdrowotne i edukacyjne postawy, zachęcające do wspólnych działań wolontariackich, zwiększające świadomość społeczną w zakresie problemów społeczeństwa.

Kategoria wsparcie - organizacje skupiające się na pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym oraz znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych.

Aby zgłosić organizację do akcji, pobierz komplet dokumentów, które należy wydrukować, podpisać i zeskanować, a następnie wypełnij poniższy formularz, i dołącz do niego skany dokumentów.

Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z zasadami akcji. Zgłoszenia przyjmujemy do 05.09.2016 r. Po upływie tego terminu komisja wybierze zgłoszenia spełniające wszystkie wymogi akcji, na które w kolejnym etapie głosować będą internauci.

Organizatorem akcji jest Bank BPH. Pobierz dokumenty
Zgłoś
projekt

Porada

Wypełniając zgłoszenie, pamiętaj, że ma ono na celu przekonanie komisji do wybrania, a następnie internautów do poparcia Twojej organizacji i działań, jakie podejmujecie. Staraj się pisać prostym i zrozumiałym językiem. Możesz zwiększyć szansę na dotację, dodając wizualizacje, grafiki i/lub filmy wideo zachęcające do wsparcia Waszych działań.

1 Dane organizacji zgłaszającej projekt

2 Dane kontaktowe

3 Informacje o organizacji

4Wymagane dokumenty

5 Dodatkowe materiały informacje

Facebook