Szybka ścieżka dla firm

Rozwiązania zbyt optymistyczne i działające w krótkiej perspektywie, często należą do nieefektownych. Zakładane cele powinny twardo synchronizować się z rzeczywistością. Przy działaniu firmy, ale również w codziennym życiu, należy stawiać przed sobą jasne i możliwe do osiągnięcia zadania. Szybka ścieżka (więcej: http://www.strategor.pl/mozliwosci-finansowania_2/) dla firmy to nie tylko marzenie każdego przedsiębiorcy, ale również projekt realizowany corocznie przez państwo.

Oczekiwania oraz wymagania udziału

Oferta wsparcia jest kierowana w głównej mierze do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Do jej celów należy popularyzacja wdrażania nowych technologii, ale również wyrównanie szans panujących na rynku.

Rozwój innowacyjnych firm to jeden z filarów odpowiedzialnego rozwoju. Przedsiębiorcy skutecznie działający na rzecz wdrażania nowych rozwiązań, mogą zatem liczyć na wsparcie finansowe w postaci dotacji. Szybka ścieżka co roku gromadzi ogromną liczbę wniosków chętnych do otrzymania wsparcia. Niektóre z nich nie pokrywają założeń programu, wiele jest jednak rozpatrywana pozytywnie.

Warunkiem otrzymania dotacji jest zobowiązanie do wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych osiągniętych w projekcie. Forma dofinansowania dostępna jest dla przedsiębiorców działających na terenie całego kraju. To kolejny tego typu program, organizowany w ramach motywowania i wspierania przedsiębiorców w zakresie promocji i wdrażania innowacji.

Efekty

Oprócz samego dofinansowania, jest ono impulsem do rozwoju kreatywnych technologii a także przeprowadzania badań. Poszczególne firmy korzystają z tej formy wsparcia w celu rozwoju technologicznego. Szacuje się, że w przyszłości rynek będzie znacząco różnił się od obecnej formy. Dzięki badaniom oraz nowym rozwiązaniom, zmaksymalizuje się jego efektywność. Projekt to także szansa dla naukowców, którzy dzięki dodatkowemu bodźcowi, otrzymają więcej zadań stricte badawczych.

 

Autor zdjęcia: homethods