Oddaj swój głos na tak

- na dobrą sprawę.


Tak na dobrą sprawę niewiele trzeba, by zmieniać świat na lepsze.
Czasem wystarczą zwykła chęć bycia fair, zapał do działania i wiara w to, że warto pomagać.

W Banku BPH jesteśmy pewni, że warto.


Głosowanie zakończone! Znamy już oficjalne wyniki!
Dziękujemy za głosy na TAK - na dobrą sprawę

To dzięki Waszemu zaufaniu, a także udostępnieniom, polubieniom i głosom, sześć wspaniałych organizacji pozarządowych otrzymało dofinansowania od Banku BPH.

W kategorii edukacja zwyciężyli:
  • 30 000 zł - I miejsce Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
  • 20 000 zł - II miejsce Stowarzyszenie "Jeden Świat"
  • 10 000 zł - III miejsce Stowarzyszenie W Stronę Marzeń
W kategorii wsparcie zwyciężyli:
  • 30 000 zł - I miejsce Fundacja Herosi
  • 20 000 zł - II miejsce Stowarzyszenie Piękne Anioły
  • 10 000 zł - III miejsce Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej AKCES
1 0 8 7 4
Sortuj według kategorii:

Fundacja Herosi

Fundacja Herosi to organizacja pożytku publicznego działająca od 2009 roku, mająca na celu szeroko rozumianą pomoc, w szczególności dzieciom z chorobami nowotworowymi. Działania fundacji skupiają się przede wszystkim na pozyskaniu środków na zakup sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Klinika ta specjalizuje się w leczeniu guzów kości u dzieci i młodzieży. Do tej pory Fundacja Herosi zakupiła sprzęt medyczny o łącznej wartości ponad 500 tysięcy złotych, m.in. pompy do chemioterapii, kardiomonitory, specjalistyczne łóżka, pulsoksymetry, przenośny rentgen, stół operacyjny z wyposażeniem oraz elektrokoagulator. Aktywnie pomagamy pacjentom Kliniki, realizujemy marzenia podopiecznych, organizujemy spotkania ze znanymi osobami. Przygotowujemy również sesje zdjęciowe i pokazy mody dla pacjentów, które przede wszystkim pokazują ich piękno, a nie chorobę. Wolontariusze fundacji regularnie odwiedzają podopiecznych na oddziałach onkologii w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie oraz Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii, organizując im czas wolny od zabiegów w trakcie leczenia i pobytu w szpitalu. Fundacja Herosi co roku prowadzi także akcję specjalną dla swoich podopiecznych - walczących z nowotworami oraz z warszawskich domów dziecka – „Listy do Św. Mikołaja”, dzięki której dzieci otrzymują wymarzone prezenty. W działalność Fundacji Herosi aktywnie zaangażowani są znani sportowcy m.in. siatkarze, piłkarze ręczni, skoczkowie narciarscy, a także aktorzy, projektanci i muzycy, którzy biorą udział w spotkaniach, zbiórkach publicznych i w sesjach zdjęciowych z udziałem podopiecznych Fundacji Herosi.

Stowarzyszenie Piękne Anioły

Stowarzyszenie Piękne Anioły zostało założone w kwietniu 2013 roku. Honorowym Ambasadorem Stowarzyszenia jest Anna Czartoryska-Niemczycka. Celem Stowarzyszenia jest pomoc dzieciom z ubogich rodzin poprzez zmianę ich warunków bytowych. Odbywa się to poprzez gruntowne remontowanie pokoi dziecięcych oraz modernizację innych pomieszczeń, w zależności od potrzeb. Sytuacje i warunki bytowe rodzin, z którymi mamy do czynienia, są zazwyczaj skrajnie złe. Nawet jeśli wydzielone są odrębne pomieszczenia dla dzieci, to wymagają one bardzo dużych nakładów sił i środków, by stanowiły zdrowe, funkcjonalne i estetyczne środowisko w którym dzieci mogłyby się prawidłowo rozwijać. Często konieczne jest wykonanie podstawowych prac budowlanych i wykończeniowych (np. stworzenie podłogi na bazie ziemnego „klepiska”, doprowadzenie ogrzewania, otynkowanie i wykończenie surowych ścian, czy też zwalczenie ich zagrzybienia) oraz wyposażenie w podstawowe meble: osobne, pojedyncze łóżka, szafki czy biurka. Dużym osiągnięciem Stowarzyszenia jest pozyskanie do pracy przy przeprowadzaniu remontów, osób osadzonych w zakładach karnych i poprawczych. Ich praca i autentyczne zaangażowanie częstokroć stanowi o powodzeniu konkretnego przedsięwzięcia. W prace związane ze zmianą warunków bytowych dzieci staramy się zaangażować również najbliższych członków ich rodzin, tak by byli oni nie tylko beneficjentami, ale i aktywnymi uczestnikami zmian. Wierzymy, że nasza pomoc nie jest pomocą doraźną, a możliwość nauki przy własnym biurku, spania we własnym łóżku, w ciepłym, estetycznie wyposażonym pokoju będzie stanowiło pomoc przynoszącą dalekosiężne skutki. Pomoże w przełamaniu kompleksów, poczucia wartości oraz stworzy warunki do samorealizacji, rozwoju pasji i rozmaitych zainteresowań. Efektem naszych dotychczasowych działań w ramach podstawowej działalności, jest stworzenie nowego miejsca do życia dla ponad 300 dzieci.

Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej AKCES

Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej AKCES od 5 lat realizuje cele związane z włączaniem osób z niepełnosprawnością intelektualną w życie społeczności w każdym obszarze jej aktywności. Ze względu na specyfikę niepełnosprawności intelektualnej i indywidualne podejście do każdej osoby objętej wsparciem, podejmowane działania muszą mieć charakter innowacyjny, jednocześnie opierając się na sprawdzonych metodach terapeutycznych. Pomagamy osobom z zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym. Prowadzimy Środowiskowy Dom Samopomocy - placówkę wsparcia dziennego dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i różnorodnymi niepełnosprawnościami sprzężonymi, Mieszkanie Chronione – miejsce stałego treningu usamodzielniania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniającego warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku w integracji ze społecznością lokalną, a także treningi pracy i zajęcia terapeutyczne. Ponadto organizujemy ogólnopolskie imprezy artystyczne dla osób niepełnosprawnych i wykluczonych, wyjazdy integracyjno-rehabilitacyjne dla podopiecznych Fundacji i ich rodzin oraz pomagamy w zdobyciu pomocy socjalnej, pomocy w sytuacjach kryzysowych, wsparcia pedagogicznego i psychologicznego.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci jest stowarzyszeniem naukowców i studentów o statusie Organizacji Pożytku Publicznego. Wspiera wybitnie uzdolnionych uczniów w rozwijaniu zainteresowań naukowych i talentów artystycznych oraz działa na rzecz lepszej opieki nad zdolnymi dziećmi w polskim systemie edukacji. Celem innowacyjnego, autorskiego programu prowadzonego przez Fundusz od 33 lat jest przede wszystkim wsparcie osób, które we własnym środowisku (domowym i szkolnym) nie znajdują szans pełnego rozwoju. Staramy się nie tylko stworzyć im warunki do pogłębiania wiedzy i wzbogacania umiejętności – dzięki współpracy z najlepszymi naukowcami i artystami w Polsce, ale także budować ich motywację i przekonanie, że ich własny rozwój może i powinien służyć rozwojowi społecznemu. Podopieczni Funduszu biorą udział w darmowych obozach naukowych, warsztatach badawczych, spotkaniach i konsultacjach z najlepszymi specjalistami z różnych dziedzin. Od 1983 roku Fundusz przyznał kilkanaście tysięcy nominacji do swojego programu.

Stowarzyszenie "Jeden Świat"

Stowarzyszenie „Jeden Świat” to organizacja pozarządowa działająca w Poznaniu od 1994 r. Promujemy ideę pokoju, solidarności, sprawiedliwości społecznej i szacunku dla środowiska naturalnego. Wspieramy wolontariuszy, organizując międzynarodowy wolontariat krótko- i długoterminowy w Polsce i za granicą, za co otrzymaliśmy nagrodę od prezydenta RP i Parlamentu Europejskiego. Realizujemy programy edukacji globalnej, warsztaty, szkolenia, pokazy filmów i inne działania kulturalne i wydawnicze. TAK na dobrą sprawę, ludzie mogą żyć razem w atmosferze wzajemnego zrozumienia i rozwiązywać konflikty bez uciekania się do przemocy. Nasza działalność pokazuje, że to możliwe!

Stowarzyszenie W Stronę Marzeń

Stowarzyszenie W Stronę Marzeń od ponad 4 lat wspiera i edukuje społeczność lokalną Mokotowa i m.st. Warszawy prowadząc warsztaty, zajęcia i spotkania dla dzieci, młodzieży, rodziców, seniorów oraz osób z niepełnosprawnością. Z naszych usług korzysta około 460 osób rocznie i liczba ta rośnie z roku na rok. Stowarzyszenie powstało w 2011 r. z inicjatywy grupy osób z niepełnosprawnością i na początku miało działać tylko na rzecz tej grupy społeczeństwa. Jednak z biegiem czasu i zdobywaniu nowych doświadczeń nasze spojrzenie na temat działalności Stowarzyszenia się nieco zmieniło. Dziś staramy się nie zamykać w świecie osób z niepełnosprawnością, a wręcz przeciwnie: naszą pracą na rzecz społeczności lokalnej przełamujemy stereotypy istniejące w społeczeństwie i edukujemy, uwrażliwiając w ten sposób obywateli na sprawy społeczne. Wierzymy, że wspólnie możemy zmieniać przyszłość i spełniać marzenia. Prowadzimy lokal MOKOTOWO, który jest miejscem spotkań dla społeczności lokalnej i swego rodzaju domem sąsiedzkim, w którym każdy znajdzie coś dla siebie i każdy może dać coś od siebie. Edukujemy, organizujemy działania artystyczne, kulturalne, wystawy, pokazy, promujemy postawy obywatelskie, szerzymy ideę wolontariatu, prowadzimy działalność informacyjną dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów, integrujemy osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem poprzez wspieranie i promocje aktywizacji zawodowej tych osób. Wspieramy także rozwój społeczności lokalnych oraz ich integrację ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.

Facebook